Skip to content

Klangrum

Klangrum

Schubert Selskabet arbejder aktivt med formidling af klassisk musik for børn og unge i Roskilde kommune - herunder også nye måder at bruge og opleve musikken på.

Unge og trivsel: KLANGRUM med DUEN og Morten Ryelund.

Formatet er kortere sessions/lytteoplevelser med en mindre gruppe musikere i en tryg ramme. Musikken er udvalgt til at have en særlig meditativ funktion, og tilhørerne får nye auditive klangoplevelser. Eleverne opfordres til at ligge ned på yogamåtter eller på anden måde gøre sig det behageligt og være fysisk i ro, så de får en oplevelse af at gå ind i et meditativt rum, guidet af DUENs dirigent Morten Ryelund.

Formålet med KLANGRUM er at udvikle et format, hvor musikken kan bidrage til at fremme de unges mentale trivsel. Kunsten og kulturens rolle for vores mentale helbred møder stigende anerkendelse i disse år, og den klassiske musiks positive effekter på vores krop og psyke er allerede veldokumenteret i forskningen. Med KLANGRUM vil vi skabe et format for den klassiske musik, der tiltaler de unge, og hvor de kan mærke hvordan musikken aktivt kan bruges til at sænke stressniveauet, skabe hjernepauser og mental og fysisk ro. 

Læs om deres sidste besøg på Roskilde Amtsgymnasium her.

Klokken er 13:40 d. 7. marts 2023 og det første hold 2.g’ere træder ind i den aflange sal på Roskilde Amtsgymnasium.

De cirka 25-30 musikklasseelever fylder rummet og småsnakker, imens de gradvist sætter sig ned på yogamåtterne, der ligger spredt på gulvet, og vender sig mod det lille ensemble på tre musikere fra DUEN, i midten af det store vinduesparti ud mod vinterlandskabet.

Morten Ryelund byder velkommen, og starter med at spørge ud, om der er nogen, der synes at 16 minutter i stilhed lyder helt uoverskueligt, da han mener, at det kan lyde af meget i 2023. Da ingen markerer, indleder han med at fortælle om præmissen for det næste kvarter, imens eleverne lytter i stilhed.

De næste 16 minutter, forklarer han, er et præstationsfrit rum, hvor eleverne ikke skal lære noget, tænke noget eller have en holdning til noget. De inviteres til IKKE at lytte til den klassiske musik ”med hovedet”, som de måske er vant til, men simpelthen bare være her. Herefter inviterer han eleverne til at lægge eller sætte sig til rette, og være til stede i de tre særligt udvalgte stykker klassisk musik.

Eleverne lægger sig alle ned på måtterne i forskellige positioner, nogen med åbne øjne, mange med lukkede.

Da det sidste stykke er slut, og Morten afdæmpet inviterer til at finde tilbage til lokalet omkring en, bliver cirka en tredjedel af eleverne liggende på måtten i 2-5 minutter, mange for sig selv, andre snakker lavt og roligt med sidemakkeren.

Andre sætter sig langsomt op og giver sig god tid inden de lige så stille og roligt rejser sig og så småt forlader lokalet. En pige, en af de sidste til at stoppe med at småsnakke og rumstere rundt på måtten inden start, går op til Morten for at spørge om titlerne på de numre, der er blevet spillet.

To drenge, der rumsterede en del rundt på måtterne i begyndelsen, er de sidste til at rejse sig, og bliver liggende længere, måske 10 minutter. ”Jeg ville ønske jeg ikke skulle til undervisning nu”, siger den ene, ”jeg får helt lyst til at gå hjem og høre mere klassisk musik”. ”Ah, det var rart”, siger en af de andre elever til sin veninde, ”jeg var så stresset!”. Lokalet tømmes, og måtterne bliver liggende til den næste musikklasse kl. 14:25.

Lyt til de 3 numre der blev spillet til Klangrum på Spotify.

Tekst af Rebecca Gravers Nielsen.

Del denne nyhed med andre:

Side-by-Side projekt med Roskilde Musiske Skole

Side-by-side projekt med Roskilde Musiske skole

"At spille med DUEN var en super god oplevelse! Det med at kunne mærke, hvordan det er at optræde på en "scene" og spille med nærmest professionelle, var noget helt fantastisk!" Violinelev, 15 år.

Side-by-side projekter er workshop forløb, hvor musikskoleeleverne indgår i udvalgte DUEN- projekter med henblik på at styrke strygermiljøet i Roskilde.

Alt musikalsk udviklingsarbejde i DUEN bygger på en række principper som dirigent Morten Ryelund har udviklet gennem 30 års praksiserfaring. I samarbejdet med RMS arbejder DUEN med at videreformidle disse tiltag til både blandt elever og lærere og med at videreudvikle de pædagogiske processer i Roskilde Musiske skole.

Der er blevet afholdt en side-by-side koncert i sæson 2022/23 og der arbejdes på at arrangere endnu en i sæson 2023/24 samt en pædagogisk workshop for musikskolens strygerlærer.

“Det var sjovt og motiverende at være med. Dejligt også, at dem fra DUEN var så dygtige. Vi følte os båret af dem, og der var derfor ikke så meget pres på os, hvilket var rart.”
Violinelev, 16 år.

“Jeg synes, at det var fedt at være med i. Dirigenten kom med nogle gode tips, der ændrede klangen af orkesteret ret meget. De andre fra orkesteret virkede meget venlige og var ret inkluderende. Jeg følte på en måde ikke, at jeg var en udefrakommende, hvilket var meget rart.”
Violinelev, 17 år.

Del denne nyhed med andre:

Jacob Gade Legatet / talentudvikling

Samarbejde med Jacob Gade Legatet omkring talentudvikling

Schubert Selskabet har igennem mange år profileret unge talenter ved at præsentere dem på professionelle vilkår.

Schubert Selskabet afholder løbende koncerter med legatets talenter. I 2022 afholdte vi koncerter med talenterne i både maj og august og i februar 2023 opførte de en koncert i anledning af Schubert fødselsdag.

Hvert 3. år er Schubert Selskabet vært for den årlige Legatkoncert, hvor vindere af årets Jakob Gade Legatkonkurrencer hædres.

Vinderne modtager ikke kun en pris med tilbydes også plads i et 3-årigt talentprogram, hvor de gennem forskellige aktiviteter får mulighed for at udvikle sig som musikere. Her arbejder de med nogle af de dygtigste, internationale musikere og spiller koncerter bl.a. i Roskilde i Schubert Selskabets regi.

Der er som led i dette års Schubertiade til august planlagt workshop og fælleskoncert med stads-ensemblet Dreamers Circus. Her får de unge talenter mulighed for at prøve kræfter med at optræde på lige vilkår med de professionelle musikere og for at udforske krydsfeltet mellem den klassiske musik og folkemusikken – hvilket er det gennemgående tema for årets Schubertiade festival.

Del denne nyhed med andre:

Musikalske møder

Musikalske møder

Introduktion til klassisk musik for folkeskoler, gymnasier og højskoler.

De Musikalske møder er et intimt koncertformat, hvor DUEN optræder og skaber rum for dialog med en mindre gruppe unge, på en lokation som de unge i forvejen er trygge ved eller føler sig hjemme i.

Der er et stort element af formidling i koncerterne og ofte har værkerne en aktualitet i forhold til andre strømninger i samfundet.

Musikalske møder har ind til videre været afholdt:

Februar 2022:
Roskilde Festival Højskole
April 2022:
2 x 1.g. musikhold
August 2022:
Alle 1.g. musikhold
April 2023:
Alle 1.g. musikhold
Maj 2023:
2 x 7. klasse, Østervangsskolen

Lasse Grøftehauge, musiklærer RAG:
‘Musikalske møder er et fint koncept for gymnasieelevernes møde med klassisk musik – det fungerer godt, særligt fordi det er unge, der spiller for unge. Det kan være en vanskelig opgave at åbne elevernes øjne for den klassiske musik, men de musikalske møder bliver vellykkede, fordi det er formidling i øjenhøjde.

Tidligere har vi været nødt til at tage på ekskursioner for at møde den klassiske musik live. Nu bliver det vedkommende og nærværende, fordi det foregår på vores hjemmebane.

Musikken bliver formidlet, så mange fordomme om klassisk musik bliver nedbrudt og samtidig sættes musikken ind i et narrativ, der gør det aktuelt og relevant. Eleverne får en almendannende oplevelse, som de ellers ikke ville få.’

Del denne nyhed med andre:

Ung Schubertiade – et nyt tiltag

Foto: Julia Severinsen

Ung Schubertiade - et nyt tiltag

I 2022 indleder Schubert Selskabet et samarbejde med DUEN – Det danske Ungdomsensemble, for at styrke Selskabets arbejde rettet mod børn og unge.

DUEN er et kreativt musikalsk ensemble for unge strygere i alderen 17-27 år og består af ca. 25 unge, talentfulde musikere.

De fleste af DUENs medlemmer er studerende på landets klassiske konservatorier og er blevet udvalgt efter en optagelsesprøve. Hvert medlem har en fast plads i ensemblet i to år.

I spidsen for ensemblet står dirigent og kunstnerisk leder Morten Ryelund.

Gennem samarbejdet med DUEN bliver det muligt for Schubertselskabet at skabe nye møder mellem den klassiske musik og Roskildes børn og unge.

Ved at række ud til De Musiske skoler, gymnasier og andre institutioner i Roskilde, hvor de unge i forvejen er til stede, er det målet at udvikle nye koncepter for workshops og koncerter, der vil gøre den klassiske musik lettere tilgængelig for de unge.

Denne satsning, der kommer til at gå under navnet Ung Schubertiade, bliver en videreudvikling af Junior Schubertiade formatet og kommer – som navnet afslører – til at målrettes det unge publikum. Med tiltaget Ung Schubertiade er det Schubert Selskabets ønske at bidrage til Roskildes musikmiljøs udvikling og fornyelse.

Udover tiltagene for de unge vil DUEN også kunne opleves ved Schubert Selskabets øvrige aktiviteter som f.eks. Schubertiaden i august.

Du kan læse mere om DUEN her: https://duen-orkester.dk/

Back To Top