Skip to content

Klangrum

Schubert Selskabet arbejder aktivt med formidling af klassisk musik for børn og unge i Roskilde kommune - herunder også nye måder at bruge og opleve musikken på.

Unge og trivsel: KLANGRUM med DUEN og Morten Ryelund.

Formatet er kortere sessions/lytteoplevelser med en mindre gruppe musikere i en tryg ramme. Musikken er udvalgt til at have en særlig meditativ funktion, og tilhørerne får nye auditive klangoplevelser. Eleverne opfordres til at ligge ned på yogamåtter eller på anden måde gøre sig det behageligt og være fysisk i ro, så de får en oplevelse af at gå ind i et meditativt rum, guidet af DUENs dirigent Morten Ryelund.

Formålet med KLANGRUM er at udvikle et format, hvor musikken kan bidrage til at fremme de unges mentale trivsel. Kunsten og kulturens rolle for vores mentale helbred møder stigende anerkendelse i disse år, og den klassiske musiks positive effekter på vores krop og psyke er allerede veldokumenteret i forskningen. Med KLANGRUM vil vi skabe et format for den klassiske musik, der tiltaler de unge, og hvor de kan mærke hvordan musikken aktivt kan bruges til at sænke stressniveauet, skabe hjernepauser og mental og fysisk ro. 

Læs om deres sidste besøg på Roskilde Amtsgymnasium her.

Klokken er 13:40 d. 7. marts 2023 og det første hold 2.g’ere træder ind i den aflange sal på Roskilde Amtsgymnasium.

De cirka 25-30 musikklasseelever fylder rummet og småsnakker, imens de gradvist sætter sig ned på yogamåtterne, der ligger spredt på gulvet, og vender sig mod det lille ensemble på tre musikere fra DUEN, i midten af det store vinduesparti ud mod vinterlandskabet.

Morten Ryelund byder velkommen, og starter med at spørge ud, om der er nogen, der synes at 16 minutter i stilhed lyder helt uoverskueligt, da han mener, at det kan lyde af meget i 2023. Da ingen markerer, indleder han med at fortælle om præmissen for det næste kvarter, imens eleverne lytter i stilhed.

De næste 16 minutter, forklarer han, er et præstationsfrit rum, hvor eleverne ikke skal lære noget, tænke noget eller have en holdning til noget. De inviteres til IKKE at lytte til den klassiske musik ”med hovedet”, som de måske er vant til, men simpelthen bare være her. Herefter inviterer han eleverne til at lægge eller sætte sig til rette, og være til stede i de tre særligt udvalgte stykker klassisk musik.

Eleverne lægger sig alle ned på måtterne i forskellige positioner, nogen med åbne øjne, mange med lukkede.

Da det sidste stykke er slut, og Morten afdæmpet inviterer til at finde tilbage til lokalet omkring en, bliver cirka en tredjedel af eleverne liggende på måtten i 2-5 minutter, mange for sig selv, andre snakker lavt og roligt med sidemakkeren.

Andre sætter sig langsomt op og giver sig god tid inden de lige så stille og roligt rejser sig og så småt forlader lokalet. En pige, en af de sidste til at stoppe med at småsnakke og rumstere rundt på måtten inden start, går op til Morten for at spørge om titlerne på de numre, der er blevet spillet.

To drenge, der rumsterede en del rundt på måtterne i begyndelsen, er de sidste til at rejse sig, og bliver liggende længere, måske 10 minutter. ”Jeg ville ønske jeg ikke skulle til undervisning nu”, siger den ene, ”jeg får helt lyst til at gå hjem og høre mere klassisk musik”. ”Ah, det var rart”, siger en af de andre elever til sin veninde, ”jeg var så stresset!”. Lokalet tømmes, og måtterne bliver liggende til den næste musikklasse kl. 14:25.

Lyt til de 3 numre der blev spillet til Klangrum på Spotify.

Tekst af Rebecca Gravers Nielsen.

Del denne nyhed med andre:

Back To Top