skip to Main Content
Sæt kryds i kalenderen! Schubertiaden afholdes 19 - 27 august 2023!

Du er nu afmeldt nyhedsbrevet.

Du vil ikke længere modtage nyhedsbreve om vores arrangementer.

Hvis du er medlem, betyder det, at du nu selv må holde dig orienteret om vores arrangementer – f.eks. her på hjemmeside eller på Facebook.

Var afmeldingen en fejl? Så kan du tilmelde dig igen her:


Tilmeld dig her:

Back To Top