Skip to content

2022 i billeder og en hilsen fra formanden!

Vi siger tusind tak for et år med mange gode musikoplevelser! Her er lidt stemningsbilleder fra året der gik:

Schubert Salon - Toke Møldrup.

Schubert Salon Katrin Weisser, Bjarke Mogensen, Toke Møldrup.

Schubertiaden - Kari Postma, Katrine Gislinge og Mathias Kjøller.

Schubertiaden - Katrine Gislinge og Mathias Kjøller.

Schubertiaden - Kari Postma.

Schubertiaden - Kari Postma, Katrine Gislinge og Mathias Kjøller.

Schubertiaden - Kari Postma, Katrine Gislinge og Mathias Kjøller.

Schubertiaden.

Schubertiaden - NOVO Strygekvartet.

Schubertiaden - NOVO Strygekvartet.

Schubertiaden - NOVO Strygekvartet.

DUEN på Roskidle Gymnasium.

Schubertiaden - DUEN koncert.

Schubertiaden - DUEN koncert.

Schubertiaden - DUEN koncert.

Schubertiaden - DUEN koncert.

Schubertiaden - DUEN koncert.

Schubertiaden - Jacob Gades Talenter.

Schubertiaden - Jacob Gades Talenter.

Schubertiaden - Jacob Gades Talenter.

Schubertiaden - Clara Genkendt musikforestilling.

Schubertiaden - Clara Genkendt musikforestilling.

Schubertiaden - Clara Genkendt musikforestilling

Schubertiaden - Clara Genkendt musikforestilling.

Schubertiaden - Borgmesteren holder tale.

Schubertiaden - Simon Duus og Bjarke Mogensen.

Schubertiaden - Simon Duus og Bjarke Mogensen.

Kære medlemmer,

Et årsskifte er et fælles øjebliks tøven mellem historien og fremtiden og derfor et naturligt tidspunkt for en refleksion.

Schubert Selskabet forlader et år, hvor Vibeke Zimling som ny generalsekretær trådte i karakter, hvor ideerne for selskabets fortsatte udvikling blev stadig mere konkrete og en ny samarbejdspartner trådte ind på Roskildes musikscene, hvor samarbejdet med de øvrige musikaktører i Roskilde blev udvidet, hvor dialogen med Roskilde Kommune blev intensiveret og hvor vi afviklede en Schubertiade, som har givet os mange positive reaktioner.

I den opremsning ligger også vores afsæt for 2023.

I det offentlig finansierede kulturliv er der ingen selvfølgeligheder. En bevilling forudsætter således synlighed og tilbud til kommunens borgere.

Schubert Selskabet repræsenterer den klassiske musik, som er en afgørende forudsætning for, at Roskilde Kommune med troværdighed kan kalde Roskilde for en musikby.

I vores arbejde skal vi i høj grad have relevante tilbud til den klassiske musiks daglige brugere, men det er også en opgave at introducere nye brugergrupper til musikken og dens mentale, kulturelle og sociale betydning.

Schubert Selskabet har i nogle år arbejdet på at støtte unge musikere og udvikle tilbud til skoler og unge generelt, og 2023 bliver netop det arbejde vores store satsning.

Vores samarbejde med det orkester, som vi betragter som Danmarks bedste ungdomsorkester, DUEN, betyder en række tilbud til kommunens uddannelsesinstitutioner.

Vi vil samtidig gå i dialog med de unge om nye formater for klassiske koncerter, afsøge muligheden for fælles arrangementer med andre musikgenre og tilbud til unge musikere i Roskilde.

Selskabets satsning på unge og klassisk musik kommer i høj grad også til udtryk i samarbejdes med en af landets mest betydende fonde for støtte til unge musikere, Jacob Gades Legat.

Det vil bl.a. betyde koncerter i Roskilde og yderligere fokus på støtte til unge talenter.

Det bliver et spændende år, hvor vi håber på den nødvendige kommunale støtte. Vi ser frem til, at de senere års nedskæringer må være slut, så et, også nationalt, ret enestående sats på unge og klassisk musik kan realiseres.

Det skal ske i de nævnte samarbejder, men også i samarbejde med de øvrige musikaktører i Roskilde. Og så har vi den glæde, at en række fonde finder vores arbejde støtteværdigt.

For støtte fra fonde og kommune, for samarbejde med gode samarbejdspartnere og ikke mindst for støtte fra medlemmerne sender bestyrelsen for Schubert Selskabet de bedste ønsker for jul og nytår.

Skulle vi selv have et ønske mere, så er det, at du som læser dette, går ud og hverver et nyt medlem til selskabet.

På gensyn til et spændende program i 2023.

På bestyrelsens vegne
Frank A. Birkebæk. Formand

Del denne nyhed med andre:

Back To Top